• sanvest@sanvest.sk

  Ochrana Osobných Údajov

  Biblia Na Dnes > Ochrana Osobných Údajov

  Osobné údaje sú údaje, ktoré Vás identifikujú, napr. krstné meno a priezvisko, e-mail alebo poštová adresa. SANvest s.r.o.nespracúva tieto údaje, ak ich sami neposkytnete (napr. keď sa prihlasujete k odberu newslettra, participujete v ankete, súťaži alebo žrebovaní, objednávate si vzorky alebo brožúry, alebo požadujete nejaké informácie) a súhlasíte s ich spracúvaním.

  Vaše osobné údaje uchovávame, využívame a premiestňujeme jedine v rozsahu Vášho súhlasu – s ohľadom na obsah a čas – ak sú potrebné v špecifickom prípade, napr. k odpovedi na Vašu otázku alebo sťažnosť, k naplneniu Vašej požiadavky alebo ak Vás chceme informovať o výsledkoch súťaže alebo žrebovania.

  Obchodná spoločnosť SANvest s.r.o.je oprávnená poskytovať, sprístupňovať, previesť, odovzdať alebo zverejniť spracúvané osobné údaje iným obchodným spoločnostiam v rámci celosvetovej obchodnej skupiny SANvest s.r.o. alebo externým poskytovateľom služieb za účelom spracúvania dát v informačnom systéme. Poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad v súvislosti s doručovaním tovaru, distribuovaním reklamných materiálov, alebo v súvislosti so súťažami. SANvest s.r.o. požaduje, aby tieto strany súhlasili so spracúvaním údajov založenom na našich inštrukciách a v súlade s ochranou osobných údajov.

  Akékoľvek iné prevedenie, odovzdanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov tretím stranám alebo web službám ako Facebook či Twitter, napríklad sprístupňovanie prihlasovacích údajov na naše webstránky, si vyžaduje Váš výslovný súhlas predtým, než sa predmetné sprístupnenie uskutoční. SANvest s.r.o. zaväzuje nesprístupniť ani nezverejniť Vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov vyššie popísaných. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v prípade, ak nám bude predmetná povinnosť uložená zákonom alebo vykonávacími právnymi predpismi.